Wat doet een veiligheidscoördinator (Tmb) zoal?

Bij de start en de uitwerking van een project in de bouw komt veel kijken. Op de bouwplaats zijn bepaalde risico’s onvermijdelijk. Daarnaast zijn er meestal meerdere aannemers tegelijkertijd bezig. Om deze reden is in een paar regels voorzien met betrekking tot de veiligheidscoördinatie op mobiele of tijdelijke bouwplaatsen. Hierbij is het aanstellen van een veiligheidscoördinator ofwel Tmb broodnodig.

Wat is het voordeel van het aanstellen van een veiligheidscoördinator (Tmb)?

Wat erg voordelig is aan de aanstelling van de Tmb ofwel veiligheidscoördinator, is dat alle risico’s van het bouwproject al gedurende de ontwerpfase duidelijk worden opgetekend. Zo kan iedereen goed worden voorbereid op alles wat eventueel een gevaar of risico zou kunnen zijn op de betreffende bouwplaats. De kans dat er nog ernstige of minder ernstige bedrijfsongevallen voorkomen, wordt zo aanzienlijk verkleind. Dat geeft toch een veilig gevoel als manager in de bouw, maar natuurlijk ook voor alle medewerkers.

Een overzicht van de taken van een veiligheidscoördinator (Tmb)

Maar wat zijn nu precies de taken die een veiligheidscoördinator heeft? Hij zal het bouwteam altijd daar ondersteunen waar het nodig is. Daarnaast organiseert hij coördinatiestructuur vergaderingen om de coördinatie van de bouw op peil te houden. Inspectie hoort ook bij het takenpakket van een veiligheidscoördinator. Het gaat dan om mobiele en tijdelijke bouwplaatsen. Ook het analyseren van de bouwplannen en ontwerpen is erg belangrijk. Zo kan de veiligheid van alle facetten van het bouwproject van tevoren al worden ingeschat. Hier kan dan vervolgens door het treffen van maatregelen op worden ingespeeld. Ook zullen de verschillende werksituaties worden geanalyseerd. Daarnaast is het opstellen van verslagen van belang. Ten slotte moet er een veiligheids- en gezondheidsplan ofwel V&G-plan worden gemaakt. Elke fase in het bouwproces kent oplossingen die speciaal op maat zijn ontworpen.